Szerkesztőbizottság

  • Bolodár Zoltán fotó-adattáros, Soproni Múzeum
  • Csekő Ernő  főlevéltáros
  • Fiziker Róbert főlevéltáros, történész
  • Gömöri János régész, Scarbantia Társaság
  • Józan Tibor elnök, Soproni Városszépítő Egyesület
  • Veöreös András építész
  • Winkler Barnabás  építész, a Széchenyi Művészeti Akadémia rendes tagja, a BME címzetes egyetemi tanára