Soproni Szemle Alapítvány Kuratóriuma

Elnök: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár,
Nyugat-magyarországi Egyetem

Tiszteletbeli elnök: Dr. Ádám Antal akadémikus,
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

Tagok: Fleischhacker Imréné munkatárs,
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

Dr. Hegyi Ferenc író

ifj. Sarkady Sándor könyvtári fõigazgató
Nyugat-magyarországi Egyetem

Állandó meghívottak:  Csizmadia Lászlóné
Varga Imréné,Városi Levéltár