Szerkesztőbizottság

  • †  Dávid Ferenc művészettörténész, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet
  • Domonkos Ottó néprajzkutató
  • Galavics Géza művészettörténész, akadémikus, MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet
  • Gömöri János régész, Scarbantia Társaság
  • Józan Tibor elnök, Soproni Városszépítő Egyesület
  • Pápai László
  • Winkler Barnabás DLA, építész, a Széchenyi Művészeti Akadémia rendes tagja, a BME címzetes egyetemi tanára