Szerkesztőbizottság

Dávid Ferenc művészettörténész, tudományos főmunkatárs, MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet

Domonkos Ottó néprajzkutató

Galavics Géza művészettörténész, akadémikus, MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet

Gömöri János régész, Scarbantia Társaság

Hárs József helytörténész

Józan Tibor elnök, Soproni Városszépítő Egyesület

Kubinszky Mihály építészmérnök, ny. egyetemi tanár

Pálffy Géza történész, tudományos tanácsadó, MTA BTK Történettudományi Intézet

Pápai László